Hồ tiêu
Khoai mì lát
Địa liền
Cơm dừa sấy khô
Các sản phẩm khác của Dừa
Hạt điều
Văn phòng cho thuê
Hồ tiêu »

Sản phẩm cùng loại

1/Tiêu chuẩn xuất khẩu loại tiêu thường 500G/l FAQ.
   Độ ẩm tối đa:13.5%

   Tạp chất tối đa:1%

   Dung trọng tối thiểu:500G/L

2/Tiêu chuẩn xuất khẩu loại tiêu thường 550G/l FAQ.
   Độ ẩm tối đa:13%

   Tạp chất tối đa:0.5%

   Dung trọng tối thiểu:550G/L

3/Tiêu chuẩn xuất khẩu loại tiêu sạch 500G/l Asta Cleaned.
   Độ ẩm tối đa:12.5%

   Tạp chất tối đa:0.2%

   Dung trọng tối thiểu:500G/L

4/Tiêu chuẩn xuất khẩu loại tiêu sạch 550G/l Asta Cleaned.
   Độ ẩm tối đa:12.5%

   Tạp chất tối đa:0.2%

   Dung trọng tối thiểu:550G/L

5/Tiêu chuẩn xuất khẩu loại tiêu sạch 580G/l Asta Cleaned.
   Độ ẩm tối đa:12.5%

   Tạp chất tối đa:0.2%

   Dung trọng tối thiểu:580G/L

6/Tiêu chuẩn xuất khẩu loại tiêu Trắng 630 G/L.
   Độ ẩm tối đa:12.5%

   Tạp chất tối đa:0.2%

   Dung trọng tối thiểu:630G/L

Hàng được đóng trong bao pp 50 kgs net hoặc bao đay 60 kgs net.
Hàng đóng được 14 tấn trong 01 container 20' cho loại tiêu đen 500 G/L và 16 tấn cho loại tiêu đen 550,580, tiêu trắng 630 g/l.

 
Trang : [1]
  • Khách hàng 1
  • Khách hàng 2
  • Khách hàng 3
  • Khách hàng 4
  • Khach hang 5
  • Khách hàng 6
  • Khách hàng 7
  • Khách hàng 8
Developed by VINACOM
Vinacom Information Technology Co.,ltd
Contact: 0983038505